Kontakt


Kontakt

Dane teleadresowe

BJM DEVELOPMENT S.C.

Smater, R. Siczek, D. Welik

Ul. Klimontowska 26 lok 50
04-672 Warszawa

Biuro Sprzedaży BJM DEVELOPMENT

Ul. Klimontowska 26 lok 50
04-672 Warszawa

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00.
(w soboty – po wcześniejszym uzgodnieniu).

e-mail: biuro@bjm-development.pl

Tel./fax. (22) 815-36-20

Sprzedaż mieszkań

Barbara Godlewska – e-mail: b.godlewska@bjm-development.pl

tel. 692-256-606

Ewa Godlewska – e-mail: e.godlewska@bjm-development.pl

tel. 664-418-711

Obsługa techniczna, odbiory

Cezary Gruszczyński – e-mail: c.gruszczynski@bjm-development.pl

tel. 606-758-580

Formularz kontaktowy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pan Mariusz Smater prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mariusz Smater BJM DEVELOPMENT - Mariusz Smater, Robert Siczek, Dariusz Welik Sp. cywilna”, NIP: 9521723266, REGON: 015024026, działający wraz z Robertem Siczek, Dariuszem Welik w formie spółki cywilnej „Mariusz Smater BJM DEVELOPMENT - Mariusz Smater, Robert Siczek, Dariusz Welik Sp. cywilna”, NIP: 9521965584, REGON: 140087923, dalej „BJM DEVELOPMENT” lub „my”.
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Pana/Panią zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

Jesteśmy uprawnieni do przekazania Pana/Pani danych osobowych wyłącznie czterem grupom podmiotów:
• osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
• podmiotom przetwarzającym – firmom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna serwera strony internetowej,
• wspólnikom BJM DEVELOPMENT Sp. cywilna w celach zgodnych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą,
• innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Pana/Panią zapytanie.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.