Zakup gruntów

Jesteśmy zainteresowani zakupem działek pod budownictwo wielorodzinne na terenie Warszawy (min. 3.000 p.u.m.). Składając ofertę prosimy podać: adres nieruchomości, powierzchnię nieruchomości, informację o przeznaczeniu nieruchomości (miejscowy plano zagospodarowani przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy ).

Oferty prosimy przesyłać na adres e.godlewska@bjm-development.pl

enlargement